идеен проект

Първата стъпка е вземането на всички необходими размери, заедно с всички архитектурни и конструктивни особености. Точното заснемане спестява бъдещи грешки. Изготвяме чертежи, на базата на които се разглеждат разпределения спрямо индивидуалните нужди на всеки клиент. На база избраната концепция за разпределение и предоставените насоки от клиента, се изготвят 3D визуализации. Чрез тях вие придобивате реална представа за цялостната визия на всяко едно помещение. След одобрение на конкретен вариант за всяко помещение, се пристъпва към разработването на работен проект, включващ детайлни планове, необходими за изпълнение и реализация на цялостния дизайн.

технически проект

В работния проект са включени подробни планове и чертежи на всички дейности: чертежи за ВиК инсталация, електро инсталация, вид и място на осветителни тела, план на настилки, разгъвки на стени със специфична обработка, детайли от гипсокартон, план софит (тавани), както и всички чертежи за мебелите, които се правят по поръчка.

blank

авторски надзор

Авторският надзор включва посещения по време на изпълнението на Вашия проект, комуникация с подизпълнителите, тяхното запознаване с всички детайли по работата и следене за точното изпълнение на идейния проект. Ние от Studio FACE можем да ви съдействаме и при подбора на довършителните и декоративни детайли.